Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,161-31,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036282
Mã NSX: RT0805CRE0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035287
Mã NSX: RT0805DRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036283
Mã NSX: RT0805CRE0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035288
Mã NSX: RT0805DRD073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036284
Mã NSX: RT0805CRE07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035289
Mã NSX: RT0805DRD073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036285
Mã NSX: RT0805CRE07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035290
Mã NSX: RT0805DRD073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036286
Mã NSX: RT0805CRE0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035291
Mã NSX: RT0805DRD073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036287
Mã NSX: RT0805CRE07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035292
Mã NSX: RT0805DRD073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036288
Mã NSX: RT0805CRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035293
Mã NSX: RT0805DRD07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036289
Mã NSX: RT0805CRE0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035294
Mã NSX: RT0805DRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036290
Mã NSX: RT0805CRE07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035295
Mã NSX: RT0805DRD0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036291
Mã NSX: RT0805CRE07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035296
Mã NSX: RT0805DRD07412KL

Số lượng / Giá