Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,101-3,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004912
Mã NSX: AF0402FR-074K12L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004913
Mã NSX: AF0402FR-074K53L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 4.64 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004914
Mã NSX: AF0402FR-074K64L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004915
Mã NSX: AF0402FR-074K75L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004916
Mã NSX: AF0402FR-074K7L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004917
Mã NSX: AF0402FR-074K99L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 510 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004918
Mã NSX: AF0402FR-07510KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004919
Mã NSX: AF0402FR-07510RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 511 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004920
Mã NSX: AF0402FR-07511KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 51.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004921
Mã NSX: AF0402FR-0751K1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004922
Mã NSX: AF0402FR-0751KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004923
Mã NSX: AF0402FR-0751R1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004924
Mã NSX: AF0402FR-0751RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 536 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004925
Mã NSX: AF0402FR-07536KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004926
Mã NSX: AF0402FR-0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004927
Mã NSX: AF0402FR-07560RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004928
Mã NSX: AF0402FR-07562RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004929
Mã NSX: AF0402FR-0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004930
Mã NSX: AF0402FR-0756KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 56.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004931
Mã NSX: AF0402FR-0756R2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144