Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,181-31,200 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036292
Mã NSX: RT0805CRE0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035297
Mã NSX: RT0805DRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036293
Mã NSX: RT0805CRE0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035298
Mã NSX: RT0805DRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036294
Mã NSX: RT0805CRE077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035299
Mã NSX: RT0805DRD07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036295
Mã NSX: RT0805CRE077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035300
Mã NSX: RT0805DRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036296
Mã NSX: RT0805CRE077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035301
Mã NSX: RT0805DRD07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036297
Mã NSX: RT0805CRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035302
Mã NSX: RT0805DRD07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036298
Mã NSX: RT0805CRE07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035303
Mã NSX: RT0805DRD0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036299
Mã NSX: RT0805CRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035304
Mã NSX: RT0805DRD0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036300
Mã NSX: RT0805CRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035305
Mã NSX: RT0805DRD0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036301
Mã NSX: RT0805CRE0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035306
Mã NSX: RT0805DRD07442KL

Số lượng / Giá