Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,201-31,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036302
Mã NSX: RT0805CRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035307
Mã NSX: RT0805DRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036303
Mã NSX: RT0805CRE07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035308
Mã NSX: RT0805DRD07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036304
Mã NSX: RT0805CRE07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035309
Mã NSX: RT0805DRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036305
Mã NSX: RT0805CRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035310
Mã NSX: RT0805DRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036306
Mã NSX: RT0805CRE0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035311
Mã NSX: RT0805DRD07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036307
Mã NSX: RT0805CRE0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035312
Mã NSX: RT0805DRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036308
Mã NSX: RT0805CRE0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035313
Mã NSX: RT0805DRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036309
Mã NSX: RT0805CRE0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035314
Mã NSX: RT0805DRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036310
Mã NSX: RT0805CRE07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035315
Mã NSX: RT0805DRD0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036311
Mã NSX: RT0805CRE07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035316
Mã NSX: RT0805DRD0748K7L

Số lượng / Giá