Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,221-31,240 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036312
Mã NSX: RT0805CRE0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035317
Mã NSX: RT0805DRD07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036313
Mã NSX: RT0805CRE0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035318
Mã NSX: RT0805DRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036314
Mã NSX: RT0805CRE07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035319
Mã NSX: RT0805DRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036315
Mã NSX: RT0805CRE07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035320
Mã NSX: RT0805DRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036316
Mã NSX: RT0805CRE0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035321
Mã NSX: RT0805DRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036317
Mã NSX: RT0805CRE0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035322
Mã NSX: RT0805DRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036318
Mã NSX: RT0805CRE07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035323
Mã NSX: RT0805DRD074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036319
Mã NSX: RT0805CRE07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035324
Mã NSX: RT0805DRD074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036320
Mã NSX: RT0805CRE0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035325
Mã NSX: RT0805DRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036321
Mã NSX: RT0805CRE0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035326
Mã NSX: RT0805DRD07510KL

Số lượng / Giá