Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,261-31,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036332
Mã NSX: RT0805CRE0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035337
Mã NSX: RT0805DRD0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036333
Mã NSX: RT0805CRE07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035338
Mã NSX: RT0805DRD0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036334
Mã NSX: RT0805CRE0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035339
Mã NSX: RT0805DRD07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036335
Mã NSX: RT0805CRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035340
Mã NSX: RT0805DRD07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036336
Mã NSX: RT0805CRE07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035341
Mã NSX: RT0805DRD0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036337
Mã NSX: RT0805CRE07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035342
Mã NSX: RT0805DRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036338
Mã NSX: RT0805CRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035343
Mã NSX: RT0805DRD07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036339
Mã NSX: RT0805CRE0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035344
Mã NSX: RT0805DRD07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036340
Mã NSX: RT0805CRE07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035345
Mã NSX: RT0805DRD07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036341
Mã NSX: RT0805CRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035346
Mã NSX: RT0805DRD0756K2L

Số lượng / Giá