Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,321-31,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 56 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036363
Mã NSX: PT0805FR-070R056L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035366
Mã NSX: RT0805DRD07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036364
Mã NSX: PT0805FR-070R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035367
Mã NSX: RT0805DRD07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036365
Mã NSX: PT0805FR-070R091L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035368
Mã NSX: RT0805DRD0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036366
Mã NSX: PT0805FR-070R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035369
Mã NSX: RT0805DRD0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 135 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036367
Mã NSX: PT0805FR-070R135L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035370
Mã NSX: RT0805DRD0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 142 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036368
Mã NSX: PT0805FR-070R142L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035371
Mã NSX: RT0805DRD07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036369
Mã NSX: PT0805FR-070R14L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035372
Mã NSX: RT0805DRD0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036370
Mã NSX: PT0805FR-070R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035373
Mã NSX: RT0805DRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036371
Mã NSX: PT0805FR-070R182L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035374
Mã NSX: RT0805DRD076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036372
Mã NSX: PT0805FR-070R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035375
Mã NSX: RT0805DRD076K34L

Số lượng / Giá