Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,361-31,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 301 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036383
Mã NSX: PT0805FR-070R301L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035386
Mã NSX: RT0805DRD0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036384
Mã NSX: PT0805FR-070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035387
Mã NSX: RT0805DRD078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036385
Mã NSX: PT0805FR-070R348L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035388
Mã NSX: RT0805DRD078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036386
Mã NSX: PT0805FR-070R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035389
Mã NSX: RT0805DRD07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036387
Mã NSX: PT0805FR-070R392L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035390
Mã NSX: RT0805DRD0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036388
Mã NSX: PT0805FR-070R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035391
Mã NSX: RT0805DRD0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036389
Mã NSX: PT0805FR-070R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035392
Mã NSX: RT0805DRD07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036390
Mã NSX: PT0805FR-070R402L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035393
Mã NSX: RT0805DRD0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036391
Mã NSX: PT0805FR-070R422L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035394
Mã NSX: RT0805DRD0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036392
Mã NSX: PT0805FR-070R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035395
Mã NSX: RT0805DRD07953RL

Số lượng / Giá