Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,381-31,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 442 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036393
Mã NSX: PT0805FR-070R442L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035396
Mã NSX: RT0805DRD0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036394
Mã NSX: PT0805FR-070R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035397
Mã NSX: RT0805DRD07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 500 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036395
Mã NSX: PT0805FR-070R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035398
Mã NSX: RT0805DRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036396
Mã NSX: PT0805JR-7W0R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035399
Mã NSX: RT0805DRD079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036397
Mã NSX: PT0805JR-7W0R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035400
Mã NSX: RT0805DRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036398
Mã NSX: RT0805CRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035401
Mã NSX: RT0805DRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036399
Mã NSX: RT0805CRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035402
Mã NSX: RT0805DRD0729K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036400
Mã NSX: RT0805CRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 55.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035403
Mã NSX: RT0805DRD0755K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036401
Mã NSX: RT0805CRE07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035404
Mã NSX: RT0805DRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036402
Mã NSX: RT0805CRE0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035405
Mã NSX: RT0805FRE071M1L

Số lượng / Giá