Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,481-31,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036443
Mã NSX: RT0805CRE073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035446
Mã NSX: RT0805CRE071M05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036444
Mã NSX: RT0805CRE073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035447
Mã NSX: RT0805CRE071M07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036445
Mã NSX: RT0805CRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035448
Mã NSX: RT0805CRE071M13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036446
Mã NSX: RT0805CRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035449
Mã NSX: RT0805CRE071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036447
Mã NSX: RT0805CRE0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035450
Mã NSX: RT0805CRE071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036448
Mã NSX: RT0805CRE0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035451
Mã NSX: RT0805CRE071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036449
Mã NSX: RT0805CRE07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035452
Mã NSX: RT0805CRE071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036450
Mã NSX: RT0805CRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035453
Mã NSX: RT0805CRE071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036451
Mã NSX: RT0805CRE0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035454
Mã NSX: RT0805CRE071M27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036452
Mã NSX: RT0805CRE074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035455
Mã NSX: RT0805CRE071M2L

Số lượng / Giá