Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,501-31,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036453
Mã NSX: RT0805CRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035456
Mã NSX: RT0805CRE071M33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036454
Mã NSX: RT0805CRE07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035457
Mã NSX: RT0805CRE071M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036455
Mã NSX: RT0805CRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035458
Mã NSX: RT0805CRE071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036456
Mã NSX: RT0805CRE075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035459
Mã NSX: RT0805CRE071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036457
Mã NSX: RT0805CRE075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035460
Mã NSX: RT0805CRE071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036458
Mã NSX: RT0805CRE075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035461
Mã NSX: RT0805CRE071M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036459
Mã NSX: RT0805CRE07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035462
Mã NSX: RT0805CRE071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036460
Mã NSX: RT0805CRE0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035463
Mã NSX: RT0805DRC07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036461
Mã NSX: RT0805CRE0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035464
Mã NSX: RT0805DRC07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036462
Mã NSX: RT0805CRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035465
Mã NSX: RT0805DRC075K11L

Số lượng / Giá