Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,541-31,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036471
Mã NSX: RT0805CRE0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035478
Mã NSX: PT0805FR-070R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036472
Mã NSX: RT0805CRE07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035479
Mã NSX: PT0805FR-070R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036473
Mã NSX: RT0805CRE07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035480
Mã NSX: PT0805FR-070R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036474
Mã NSX: RT0805CRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035481
Mã NSX: PT0805FR-070R91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036475
Mã NSX: RT0805CRE0711K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035482
Mã NSX: PT0805JR-070R51L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036476
Mã NSX: RT0805CRE0722K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035483
Mã NSX: PT0805JR-070R56L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 417 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036477
Mã NSX: RT0805CRE07417KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035484
Mã NSX: PT0805JR-070R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.58 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036478
Mã NSX: RT0805CRE074K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035485
Mã NSX: PT0805JR-070R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.05 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036479
Mã NSX: RT0805CRE075K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035486
Mã NSX: PT0805JR-070R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 900 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036480
Mã NSX: RT0805CRE07900RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035487
Mã NSX: PT0805JR-070R82L

Số lượng / Giá