Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,141-3,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 681 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004952
Mã NSX: AF0402FR-07681KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 68.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004953
Mã NSX: AF0402FR-0768K1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004954
Mã NSX: AF0402FR-0768RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004955
Mã NSX: AF0402FR-07698RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004956
Mã NSX: AF0402FR-0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 69.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004957
Mã NSX: AF0402FR-0769R8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 6.04 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004958
Mã NSX: AF0402FR-076K04L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004959
Mã NSX: AF0402FR-076K19L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004960
Mã NSX: AF0402FR-076K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004961
Mã NSX: AF0402FR-076K49L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 6.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004962
Mã NSX: AF0402FR-076K65L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004963
Mã NSX: AF0402FR-076K8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004964
Mã NSX: AF0402FR-076K98L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 715 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004965
Mã NSX: AF0402FR-07715KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004966
Mã NSX: AF0402FR-07715RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004967
Mã NSX: AF0402FR-0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004968
Mã NSX: AF0402FR-0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004969
Mã NSX: AF0402FR-0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004970
Mã NSX: AF0402FR-07750RL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004971
Mã NSX: AF0402FR-0775KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144