Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,581-31,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 200 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036491
Mã NSX: PT0805FR-7W0R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 250 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035498
Mã NSX: PT0805JR-070R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036492
Mã NSX: PT0805FR-7W0R332L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035499
Mã NSX: PT0805JR-070R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036493
Mã NSX: PT0805FR-7W0R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035500
Mã NSX: PT0805JR-070R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036494
Mã NSX: PT0805FR-7W0R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035501
Mã NSX: PT0805JR-070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036495
Mã NSX: PT0805FR-7W0R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035502
Mã NSX: PT0805JR-070R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036496
Mã NSX: PT0805FR-7W0R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035503
Mã NSX: PT0805JR-070R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036497
Mã NSX: PT0805FR-7W0R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035504
Mã NSX: PT0805JR-070R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036498
Mã NSX: PT0805FR-7W0R475L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035505
Mã NSX: PT0805JR-070R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036499
Mã NSX: PT0805FR-7W0R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035506
Mã NSX: PT0805JR-070R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00036500
Mã NSX: PT0805FR-7W0R499L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 500 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035507
Mã NSX: PT0805JR-070R5L

Số lượng / Giá