Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,621-31,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036511
Mã NSX: RT0805BRE07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035518
Mã NSX: RT0805BRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036512
Mã NSX: RT0805BRE07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035519
Mã NSX: RT0805BRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036513
Mã NSX: RT0805BRE07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035520
Mã NSX: RT0805BRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036514
Mã NSX: RT0805BRE07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035521
Mã NSX: RT0805BRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036515
Mã NSX: RT0805BRE07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035522
Mã NSX: RT0805BRD07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036516
Mã NSX: RT0805BRE07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035523
Mã NSX: RT0805BRD0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036517
Mã NSX: RT0805BRE07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035524
Mã NSX: RT0805BRD0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036518
Mã NSX: RT0805BRE0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035525
Mã NSX: RT0805BRD0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036519
Mã NSX: RT0805BRE0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035526
Mã NSX: RT0805BRD07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036520
Mã NSX: RT0805BRE0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035527
Mã NSX: RT0805BRD07143RL

Số lượng / Giá