Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,681-31,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036541
Mã NSX: RT0805BRE0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035548
Mã NSX: RT0805BRD071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036542
Mã NSX: RT0805BRE0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035549
Mã NSX: RT0805BRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036543
Mã NSX: RT0805BRE0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035550
Mã NSX: RT0805BRD071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036544
Mã NSX: RT0805BRE07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035551
Mã NSX: RT0805BRD071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036545
Mã NSX: RT0805BRE07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035552
Mã NSX: RT0805BRD07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036546
Mã NSX: RT0805BRE07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035553
Mã NSX: RT0805BRD0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036547
Mã NSX: RT0805BRE07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035554
Mã NSX: RT0805BRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036548
Mã NSX: RT0805BRE07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035555
Mã NSX: RT0805BRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036549
Mã NSX: RT0805BRE0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035556
Mã NSX: RT0805BRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036550
Mã NSX: RT0805BRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035557
Mã NSX: RT0805BRD07221RL

Số lượng / Giá