Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,701-31,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036551
Mã NSX: RT0805BRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035558
Mã NSX: RT0805BRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036552
Mã NSX: RT0805BRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035559
Mã NSX: RT0805BRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036553
Mã NSX: RT0805BRE07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035560
Mã NSX: RT0805BRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036554
Mã NSX: RT0805BRE07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035561
Mã NSX: RT0805BRD0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036555
Mã NSX: RT0805BRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035562
Mã NSX: RT0805BRD07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036556
Mã NSX: RT0805BRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035563
Mã NSX: RT0805BRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036557
Mã NSX: RT0805BRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035564
Mã NSX: RT0805BRD0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036558
Mã NSX: RT0805BRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035565
Mã NSX: RT0805BRD0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036559
Mã NSX: RT0805BRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035566
Mã NSX: RT0805BRD07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036560
Mã NSX: RT0805BRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035567
Mã NSX: RT0805BRD0725R5L

Số lượng / Giá