Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,721-31,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036561
Mã NSX: RT0805BRE07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035568
Mã NSX: RT0805BRD07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036562
Mã NSX: RT0805BRE07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035569
Mã NSX: RT0805BRD07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036563
Mã NSX: RT0805BRE07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035570
Mã NSX: RT0805BRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036564
Mã NSX: RT0805BRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035571
Mã NSX: RT0805BRD0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036565
Mã NSX: RT0805BRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035572
Mã NSX: RT0805BRD0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036566
Mã NSX: RT0805BRE0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035573
Mã NSX: RT0805BRD0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036567
Mã NSX: RT0805BRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035574
Mã NSX: RT0805BRD0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036568
Mã NSX: RT0805BRE0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035575
Mã NSX: RT0805BRD0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036569
Mã NSX: RT0805BRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035576
Mã NSX: RT0805BRD0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036570
Mã NSX: RT0805BRE07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035577
Mã NSX: RT0805BRD07294KL

Số lượng / Giá