Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,741-31,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036571
Mã NSX: RT0805BRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035578
Mã NSX: RT0805BRD072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036572
Mã NSX: RT0805BRE07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035579
Mã NSX: RT0805BRD072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036573
Mã NSX: RT0805BRE0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035580
Mã NSX: RT0805BRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036574
Mã NSX: RT0805BRE0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035581
Mã NSX: RT0805BRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036575
Mã NSX: RT0805BRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035582
Mã NSX: RT0805BRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036576
Mã NSX: RT0805BRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035583
Mã NSX: RT0805BRD0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036577
Mã NSX: RT0805BRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035584
Mã NSX: RT0805BRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036578
Mã NSX: RT0805BRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035585
Mã NSX: RT0805BRD0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036579
Mã NSX: RT0805BRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035586
Mã NSX: RT0805BRD07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036580
Mã NSX: RT0805BRE07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035587
Mã NSX: RT0805BRD07316RL

Số lượng / Giá