Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,761-31,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036581
Mã NSX: RT0805BRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035588
Mã NSX: RT0805BRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036582
Mã NSX: RT0805BRE0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035589
Mã NSX: RT0805BRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036583
Mã NSX: RT0805BRE07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035590
Mã NSX: RT0805BRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036584
Mã NSX: RT0805BRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035591
Mã NSX: RT0805BRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036585
Mã NSX: RT0805BRE0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035592
Mã NSX: RT0805BRD0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036586
Mã NSX: RT0805BRE0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035593
Mã NSX: RT0805BRD07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036587
Mã NSX: RT0805BRE071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035594
Mã NSX: RT0805BRD07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036588
Mã NSX: RT0805BRE071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035595
Mã NSX: RT0805BRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036589
Mã NSX: RT0805BRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035596
Mã NSX: RT0805BRD0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036590
Mã NSX: RT0805BRE071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035597
Mã NSX: RT0805BRD07357RL

Số lượng / Giá