Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,781-31,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036591
Mã NSX: RT0805BRE071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035598
Mã NSX: RT0805BRD0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036592
Mã NSX: RT0805BRE071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035599
Mã NSX: RT0805BRD07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036593
Mã NSX: RT0805BRE071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035600
Mã NSX: RT0805BRD0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036594
Mã NSX: RT0805BRE071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035601
Mã NSX: RT0805BRD0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036595
Mã NSX: RT0805BRE071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035602
Mã NSX: RT0805BRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036596
Mã NSX: RT0805BRE071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035603
Mã NSX: RT0805BRD07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036597
Mã NSX: RT0805BRE071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035604
Mã NSX: RT0805BRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036598
Mã NSX: RT0805BRE071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035605
Mã NSX: RT0805BRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036599
Mã NSX: RT0805BRE071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035606
Mã NSX: RT0805BRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036600
Mã NSX: RT0805BRE071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035607
Mã NSX: RT0805BRD0739RL

Số lượng / Giá