Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,801-31,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036601
Mã NSX: RT0805BRE071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035608
Mã NSX: RT0805BRD073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036602
Mã NSX: RT0805BRE071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035609
Mã NSX: RT0805BRD073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036603
Mã NSX: RT0805BRE071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035610
Mã NSX: RT0805BRD073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036604
Mã NSX: RT0805BRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035611
Mã NSX: RT0805BRD0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036605
Mã NSX: RT0805BRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035612
Mã NSX: RT0805BRD07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036606
Mã NSX: RT0805BRE071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035613
Mã NSX: RT0805BRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036607
Mã NSX: RT0805BRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035614
Mã NSX: RT0805BRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036608
Mã NSX: RT0805BRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035615
Mã NSX: RT0805BRD0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036609
Mã NSX: RT0805BRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035616
Mã NSX: RT0805BRD0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036610
Mã NSX: RT0805BRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035617
Mã NSX: RT0805BRD0743RL

Số lượng / Giá