Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,841-31,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036621
Mã NSX: RT0805BRE0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035628
Mã NSX: RT0805BRD07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036622
Mã NSX: RT0805BRE0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035629
Mã NSX: RT0805BRD0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036623
Mã NSX: RT0805BRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035630
Mã NSX: RT0805BRD07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036624
Mã NSX: RT0805BRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035631
Mã NSX: RT0805BRD0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036625
Mã NSX: RT0805BRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035632
Mã NSX: RT0805BRD07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036626
Mã NSX: RT0805BRE07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035633
Mã NSX: RT0805BRD07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036627
Mã NSX: RT0805BRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035634
Mã NSX: RT0805BRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036628
Mã NSX: RT0805BRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035635
Mã NSX: RT0805BRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036629
Mã NSX: RT0805BRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035636
Mã NSX: RT0805BRD07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036630
Mã NSX: RT0805BRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035637
Mã NSX: RT0805BRD07619KL

Số lượng / Giá