Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,861-31,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036631
Mã NSX: RT0805BRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035638
Mã NSX: RT0805BRD07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036632
Mã NSX: RT0805BRE07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035639
Mã NSX: RT0805BRD07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036633
Mã NSX: RT0805BRE0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035640
Mã NSX: RT0805BRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036634
Mã NSX: RT0805BRE0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035641
Mã NSX: RT0805BRD0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036635
Mã NSX: RT0805BRE0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035642
Mã NSX: RT0805BRD0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036636
Mã NSX: RT0805BRE07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035643
Mã NSX: RT0805BRD07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036637
Mã NSX: RT0805BRE07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035644
Mã NSX: RT0805BRD0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036638
Mã NSX: RT0805BRE07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035645
Mã NSX: RT0805BRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036639
Mã NSX: RT0805BRE07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035646
Mã NSX: RT0805BRD07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036640
Mã NSX: RT0805BRE07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035647
Mã NSX: RT0805BRD07715RL

Số lượng / Giá