Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,881-31,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036641
Mã NSX: RT0805BRE0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035648
Mã NSX: RT0805BRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036642
Mã NSX: RT0805BRE0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035649
Mã NSX: RT0805BRD07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036643
Mã NSX: RT0805BRE0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035650
Mã NSX: RT0805BRD07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036644
Mã NSX: RT0805BRE0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035651
Mã NSX: RT0805BRD07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036645
Mã NSX: RT0805BRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035652
Mã NSX: RT0805BRD0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036646
Mã NSX: RT0805BRE07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035653
Mã NSX: RT0805BRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036647
Mã NSX: RT0805BRE0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035654
Mã NSX: RT0805BRD0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036648
Mã NSX: RT0805BRE07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035655
Mã NSX: RT0805BRD07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036649
Mã NSX: RT0805BRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035656
Mã NSX: RT0805BRD07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036650
Mã NSX: RT0805BRE0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035657
Mã NSX: RT0805BRD0795K3L

Số lượng / Giá