Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,901-31,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036651
Mã NSX: RT0805BRE0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035658
Mã NSX: RT0805BRD0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036652
Mã NSX: RT0805BRE0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035659
Mã NSX: RT0805BRD07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036653
Mã NSX: RT0805BRE07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035660
Mã NSX: RT0805BRD0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036654
Mã NSX: RT0805BRE07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035661
Mã NSX: RT0805BRD0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036655
Mã NSX: RT0805BRE07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035662
Mã NSX: RT0805BRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036656
Mã NSX: RT0805BRE07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035663
Mã NSX: RT0805BRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036657
Mã NSX: RT0805BRE0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 109 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035664
Mã NSX: RT0805BRD07109KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036658
Mã NSX: RT0805BRE0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035665
Mã NSX: RT0805BRD0710K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036659
Mã NSX: RT0805BRE0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035666
Mã NSX: RT0805BRD0710K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036660
Mã NSX: RT0805BRE07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035667
Mã NSX: RT0805BRD0710K9L

Số lượng / Giá