Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,941-31,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036671
Mã NSX: RT0805BRE072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035678
Mã NSX: RT0805BRD072K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036672
Mã NSX: RT0805BRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.64 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035679
Mã NSX: RT0805BRD072K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036673
Mã NSX: RT0805BRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035680
Mã NSX: RT0805BRD0730K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036674
Mã NSX: RT0805BRE072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 320 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035681
Mã NSX: RT0805BRD07320RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036675
Mã NSX: RT0805BRE072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 352 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035682
Mã NSX: RT0805BRD07352KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036676
Mã NSX: RT0805BRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035683
Mã NSX: RT0805BRD0736K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036677
Mã NSX: RT0805BRE072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 388 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035684
Mã NSX: RT0805BRD07388RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036678
Mã NSX: RT0805BRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035685
Mã NSX: RT0805BRD0739R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036679
Mã NSX: RT0805BRE072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035686
Mã NSX: RT0805BRD073K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036680
Mã NSX: RT0805BRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035687
Mã NSX: RT0805BRD073K12L

Số lượng / Giá