Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41-50 trong số 50 mục.
Điện trở băng 33 Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075248
Mã NSX: EXB-18V330JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 22 Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075249
Mã NSX: EXB-18V220JX

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000037
Mã NSX: RC0402JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000039
Mã NSX: RC0402JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000041
Mã NSX: RC0402FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000043
Mã NSX: RC0402FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000045
Mã NSX: RC0402FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000047
Mã NSX: RC0402FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000049
Mã NSX: RC0402FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000051
Mã NSX: RC0402FR-074K7L

Số lượng / Giá