Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 31,981-32,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036691
Mã NSX: RT0805BRE07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.73 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035698
Mã NSX: RT0805BRD076K73L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036692
Mã NSX: RT0805BRE0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.89 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035699
Mã NSX: RT0805BRD076K89L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036693
Mã NSX: RT0805BRE0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 723 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035700
Mã NSX: RT0805BRD07723KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036694
Mã NSX: RT0805BRE07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035701
Mã NSX: RT0805BRD0775K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036695
Mã NSX: RT0805BRE07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035702
Mã NSX: RT0805BRD07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036696
Mã NSX: RT0805BRE07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035703
Mã NSX: RT0805BRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036697
Mã NSX: RT0805BRE07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 79.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035704
Mã NSX: RT0805BRD0779K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036698
Mã NSX: RT0805BRE07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035705
Mã NSX: RT0805BRD077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036699
Mã NSX: RT0805BRE0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 85.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035706
Mã NSX: RT0805BRD0785K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036700
Mã NSX: RT0805BRE0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 87.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035707
Mã NSX: RT0805BRD0787K6L

Số lượng / Giá