Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,001-32,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036701
Mã NSX: RT0805BRE0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 89.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035708
Mã NSX: RT0805BRD0789K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036702
Mã NSX: RT0805BRE0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.16 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035709
Mã NSX: RT0805BRD078K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036703
Mã NSX: RT0805BRE07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.56 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035710
Mã NSX: RT0805BRD078K56L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036704
Mã NSX: RT0805BRE07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.98 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035711
Mã NSX: RT0805BRD078K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036705
Mã NSX: RT0805BRE07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 92 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035712
Mã NSX: RT0805BRD0792RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036706
Mã NSX: RT0805BRE0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 942 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035713
Mã NSX: RT0805BRD07942KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036707
Mã NSX: RT0805BRE0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035714
Mã NSX: RT0805BRD079K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036708
Mã NSX: RT0805BRE07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.42 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035715
Mã NSX: RT0805BRD079K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036709
Mã NSX: RT0805BRE0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 111 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035716
Mã NSX: RT0805BRD07111KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035717
Mã NSX: RT0805BRD0711K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 135 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035718
Mã NSX: RT0805BRD07135KL

Số lượng / Giá