Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,021-32,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036710
Mã NSX: RT0805BRE07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035719
Mã NSX: RT0805BRD0713R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 142 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035720
Mã NSX: RT0805BRD07142KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036711
Mã NSX: RT0805BRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 145 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035721
Mã NSX: RT0805BRD07145KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035722
Mã NSX: RT0805BRD0714K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036712
Mã NSX: RT0805BRE07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035723
Mã NSX: RT0805BRD0714K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 164 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035724
Mã NSX: RT0805BRD07164KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036713
Mã NSX: RT0805BRE0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.29 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035725
Mã NSX: RT0805BRD071K29L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.45 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035726
Mã NSX: RT0805BRD071K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036714
Mã NSX: RT0805BRE0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.52 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035727
Mã NSX: RT0805BRD071K52L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035728
Mã NSX: RT0805BRD071K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036715
Mã NSX: RT0805BRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.89 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035729
Mã NSX: RT0805BRD071K89L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 223 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035730
Mã NSX: RT0805BRD07223KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 246 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035731
Mã NSX: RT0805BRD07246RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036716
Mã NSX: RT0805BRE07374RL

Số lượng / Giá