Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,041-32,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 271 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035732
Mã NSX: RT0805BRD07271KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035733
Mã NSX: RT0805BRD0727K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035734
Mã NSX: RT0805BRD0729R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036717
Mã NSX: RT0805BRE0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.23 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035735
Mã NSX: RT0805BRD072K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.34 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035736
Mã NSX: RT0805BRD072K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036718
Mã NSX: RT0805BRE0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 305 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035737
Mã NSX: RT0805BRD07305KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035738
Mã NSX: RT0805BRD0731K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 328 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035739
Mã NSX: RT0805BRD07328RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036719
Mã NSX: RT0805BRE07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035740
Mã NSX: RT0805BRD0733K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035741
Mã NSX: RT0805BRD0737K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036720
Mã NSX: RT0805BRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035742
Mã NSX: RT0805BRD0738K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 397 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035743
Mã NSX: RT0805BRD07397KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035744
Mã NSX: RT0805BRD0739K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036721
Mã NSX: RT0805BRE0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035745
Mã NSX: RT0805BRD0740K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035746
Mã NSX: RT0805BRD0741K7L

Số lượng / Giá