Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,061-32,080 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 42.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035747
Mã NSX: RT0805BRD0742K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036722
Mã NSX: RT0805BRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035748
Mã NSX: RT0805BRD0743K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035749
Mã NSX: RT0805BRD0744K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036723
Mã NSX: RT0805BRE07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035750
Mã NSX: RT0805BRD0745K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035751
Mã NSX: RT0805BRD0749K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036724
Mã NSX: RT0805BRE07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035752
Mã NSX: RT0805BRD074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 505 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035753
Mã NSX: RT0805BRD07505RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035754
Mã NSX: RT0805BRD0750R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036725
Mã NSX: RT0805BRE0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035755
Mã NSX: RT0805BRD0759R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 690 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035756
Mã NSX: RT0805BRD07690RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036726
Mã NSX: RT0805BRE0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 723 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035757
Mã NSX: RT0805BRD07723RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.23 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035758
Mã NSX: RT0805BRD077K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 81.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035759
Mã NSX: RT0805BRD0781K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036727
Mã NSX: RT0805BRE0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 835 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035760
Mã NSX: RT0805BRD07835RL

Số lượng / Giá