Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,081-32,100 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 92 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035761
Mã NSX: RT0805BRD0792KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036728
Mã NSX: RT0805BRE073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035762
Mã NSX: RT0805BRD071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036729
Mã NSX: RT0805BRE073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035763
Mã NSX: RT0805BRD072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036730
Mã NSX: RT0805BRE073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035764
Mã NSX: RT0805BRD073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036731
Mã NSX: RT0805BRE073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035765
Mã NSX: RT0805BRD074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036732
Mã NSX: RT0805BRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035766
Mã NSX: RT0805BRD074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036733
Mã NSX: RT0805BRE073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035767
Mã NSX: RT0805BRE072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036734
Mã NSX: RT0805BRE073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035768
Mã NSX: RT0805BRD071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035769
Mã NSX: RT0805BRD072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036735
Mã NSX: RT0805BRE073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035770
Mã NSX: RT0805BRD073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035771
Mã NSX: RT0805BRD073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036736
Mã NSX: RT0805BRE073K57L

Số lượng / Giá