Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,101-32,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035772
Mã NSX: RT0805BRE072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036737
Mã NSX: RT0805BRE073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035773
Mã NSX: RT0805CRD071R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036738
Mã NSX: RT0805BRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035774
Mã NSX: RT0805CRD071R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036739
Mã NSX: RT0805BRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035775
Mã NSX: RT0805CRD071R07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036740
Mã NSX: RT0805BRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035776
Mã NSX: RT0805CRD071R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036741
Mã NSX: RT0805BRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035777
Mã NSX: RT0805CRD071R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036742
Mã NSX: RT0805BRE073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035778
Mã NSX: RT0805CRD071R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036743
Mã NSX: RT0805BRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035779
Mã NSX: RT0805CRD071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036744
Mã NSX: RT0805BRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035780
Mã NSX: RT0805CRD071R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036745
Mã NSX: RT0805BRE0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035781
Mã NSX: RT0805CRD071R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036746
Mã NSX: RT0805BRE07412KL

Số lượng / Giá