Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,121-32,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.27 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035782
Mã NSX: RT0805CRD071R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036747
Mã NSX: RT0805BRE07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035783
Mã NSX: RT0805CRD071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036748
Mã NSX: RT0805BRE0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035784
Mã NSX: RT0805CRD071R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036749
Mã NSX: RT0805BRE07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035785
Mã NSX: RT0805CRD071R37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036750
Mã NSX: RT0805BRE0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035786
Mã NSX: RT0805CRD071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036751
Mã NSX: RT0805BRE07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035787
Mã NSX: RT0805CRD071R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036752
Mã NSX: RT0805BRE07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035788
Mã NSX: RT0805CRD071R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036753
Mã NSX: RT0805BRE07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035789
Mã NSX: RT0805CRD071R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036754
Mã NSX: RT0805BRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035790
Mã NSX: RT0805CRD071R54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036755
Mã NSX: RT0805BRE0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035791
Mã NSX: RT0805CRD071R58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036756
Mã NSX: RT0805BRE0743RL

Số lượng / Giá