Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,141-32,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035792
Mã NSX: RT0805CRD071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036757
Mã NSX: RT0805BRE0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035793
Mã NSX: RT0805CRD071R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036758
Mã NSX: RT0805BRE07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035794
Mã NSX: RT0805CRD071R69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036759
Mã NSX: RT0805BRE07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035795
Mã NSX: RT0805CRD071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036760
Mã NSX: RT0805BRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035796
Mã NSX: RT0805CRD071R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036761
Mã NSX: RT0805BRE07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035797
Mã NSX: RT0805CRD071R78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036762
Mã NSX: RT0805BRE0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035798
Mã NSX: RT0805CRD071R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036763
Mã NSX: RT0805BRE07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035799
Mã NSX: RT0805CRD071R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036764
Mã NSX: RT0805BRE07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035800
Mã NSX: RT0805CRD071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036765
Mã NSX: RT0805BRE07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035801
Mã NSX: RT0805CRD071R91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036766
Mã NSX: RT0805BRE0747K5L

Số lượng / Giá