Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,161-32,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.96 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035802
Mã NSX: RT0805CRD071R96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036767
Mã NSX: RT0805BRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035803
Mã NSX: RT0805CRD071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036768
Mã NSX: RT0805BRE0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035804
Mã NSX: RT0805CRD072R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036769
Mã NSX: RT0805BRE0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035805
Mã NSX: RT0805CRD072R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036770
Mã NSX: RT0805BRE07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035806
Mã NSX: RT0805CRD072R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036771
Mã NSX: RT0805BRE0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035807
Mã NSX: RT0805CRD072R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036772
Mã NSX: RT0805BRE07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035808
Mã NSX: RT0805CRD072R26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036773
Mã NSX: RT0805BRE0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035809
Mã NSX: RT0805CRD072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036774
Mã NSX: RT0805BRE074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035810
Mã NSX: RT0805CRD072R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036775
Mã NSX: RT0805BRE074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035811
Mã NSX: RT0805CRD072R37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036776
Mã NSX: RT0805BRE074K22L

Số lượng / Giá