Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,201-3,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005012
Mã NSX: RT0402FRE07120KL

Số lượng / Giá
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174

Điện trở dán 121 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005013
Mã NSX: RT0402FRE07121KL

Số lượng / Giá
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174

Điện trở dán 232 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005014
Mã NSX: RT0402FRE07232KL

Số lượng / Giá
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174

Điện trở dán 240 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005015
Mã NSX: RT0402FRE07240KL

Số lượng / Giá
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174
1 + 180
100 + 178
1,000 + 176
5,000 + 175
10,000 + 174

Điện trở dán 102 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005016
Mã NSX: RT0402DRD07102RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 105 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005017
Mã NSX: RT0402DRD07105RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 107 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005018
Mã NSX: RT0402DRD07107RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005019
Mã NSX: RT0402DRD0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 10.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005020
Mã NSX: RT0402DRD0710R2L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 10.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005021
Mã NSX: RT0402DRD0710R5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 10.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005022
Mã NSX: RT0402DRD0710R7L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 118 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005023
Mã NSX: RT0402DRD07118RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 11.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005024
Mã NSX: RT0402DRD0711R3L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 11.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005025
Mã NSX: RT0402DRD0711R5L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 11.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005026
Mã NSX: RT0402DRD0711R8L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005027
Mã NSX: RT0402DRD0711RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005028
Mã NSX: RT0402DRD07121RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005029
Mã NSX: RT0402DRD07124RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 127 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005030
Mã NSX: RT0402DRD07127RL

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194

Điện trở dán 12.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005031
Mã NSX: RT0402DRD0712R1L

Số lượng / Giá
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194
1 + 200
100 + 198
1,000 + 196
5,000 + 195
10,000 + 194