Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,181-32,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.43 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035812
Mã NSX: RT0805CRD072R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036777
Mã NSX: RT0805BRE074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035813
Mã NSX: RT0805CRD072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036778
Mã NSX: RT0805BRE074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035814
Mã NSX: RT0805CRD072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036779
Mã NSX: RT0805BRE074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035815
Mã NSX: RT0805CRD072R55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036780
Mã NSX: RT0805BRE074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035816
Mã NSX: RT0805CRD072R61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036781
Mã NSX: RT0805BRE074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035817
Mã NSX: RT0805CRD072R67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036782
Mã NSX: RT0805BRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035818
Mã NSX: RT0805CRD072R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036783
Mã NSX: RT0805BRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035819
Mã NSX: RT0805CRD072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036784
Mã NSX: RT0805BRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035820
Mã NSX: RT0805CRD072R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036785
Mã NSX: RT0805BRE07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035821
Mã NSX: RT0805CRD072R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036786
Mã NSX: RT0805BRE0751KL

Số lượng / Giá