Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,261-32,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035852
Mã NSX: RT0805BRD071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036817
Mã NSX: RT0805BRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035853
Mã NSX: RT0805BRD071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036818
Mã NSX: RT0805BRE07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035854
Mã NSX: RT0805BRD071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036819
Mã NSX: RT0805BRE0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.17 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035855
Mã NSX: RT0805BRD071M17L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035856
Mã NSX: RT0805BRD071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.49 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035857
Mã NSX: RT0805BRD071M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036820
Mã NSX: RT0805BRE0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 0805 Jumper 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035858
Mã NSX: PT0805-R-070RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036821
Mã NSX: RT0805BRE07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035859
Mã NSX: RT0805CRE07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036822
Mã NSX: RT0805BRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035860
Mã NSX: RT0805CRE07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036823
Mã NSX: RT0805BRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035861
Mã NSX: RT0805CRE07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036824
Mã NSX: RT0805BRE0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035862
Mã NSX: RT0805CRE07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036825
Mã NSX: RT0805BRE07620KL

Số lượng / Giá