Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,281-32,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035863
Mã NSX: RT0805CRE07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036826
Mã NSX: RT0805BRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035864
Mã NSX: RT0805CRE07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036827
Mã NSX: RT0805BRE0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035865
Mã NSX: RT0805CRE0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036828
Mã NSX: RT0805BRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035866
Mã NSX: RT0805CRE0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036829
Mã NSX: RT0805BRE0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035867
Mã NSX: RT0805CRE0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036830
Mã NSX: RT0805BRE07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035868
Mã NSX: RT0805CRE0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036831
Mã NSX: RT0805BRE07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035869
Mã NSX: RT0805CRE0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036832
Mã NSX: RT0805BRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035870
Mã NSX: RT0805CRE0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036833
Mã NSX: RT0805BRE0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035871
Mã NSX: RT0805CRE0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036834
Mã NSX: RT0805BRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035872
Mã NSX: RT0805CRE07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036835
Mã NSX: RT0805BRE07680RL

Số lượng / Giá