Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,301-32,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035873
Mã NSX: RT0805CRE07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036836
Mã NSX: RT0805BRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035874
Mã NSX: RT0805CRE07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036837
Mã NSX: RT0805BRE07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035875
Mã NSX: RT0805CRE07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036838
Mã NSX: RT0805BRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035876
Mã NSX: RT0805CRE07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036839
Mã NSX: RT0805BRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035877
Mã NSX: RT0805CRE07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036840
Mã NSX: RT0805BRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035878
Mã NSX: RT0805CRE07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036841
Mã NSX: RT0805BRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035879
Mã NSX: RT0805CRE0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036842
Mã NSX: RT0805BRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035880
Mã NSX: RT0805CRE0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036843
Mã NSX: RT0805BRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035881
Mã NSX: RT0805CRE0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036844
Mã NSX: RT0805BRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035882
Mã NSX: RT0805CRE0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036845
Mã NSX: RT0805BRE076K19L

Số lượng / Giá