Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,341-32,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035893
Mã NSX: RT0805CRE0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036856
Mã NSX: RT0805BRE07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035894
Mã NSX: RT0805CRE0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036857
Mã NSX: RT0805BRE07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035895
Mã NSX: RT0805CRE0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036858
Mã NSX: RT0805BRE07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035896
Mã NSX: RT0805CRE0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036859
Mã NSX: RT0805BRE0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035897
Mã NSX: RT0805CRE0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036860
Mã NSX: RT0805BRE0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035898
Mã NSX: RT0805CRE0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036861
Mã NSX: RT0805BRE07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035899
Mã NSX: RT0805CRE07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036862
Mã NSX: RT0805BRE07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035900
Mã NSX: RT0805CRE07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036863
Mã NSX: RT0805BRE0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035901
Mã NSX: RT0805CRE07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036864
Mã NSX: RT0805BRE077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035902
Mã NSX: RT0805CRE07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036865
Mã NSX: RT0805BRE077K32L

Số lượng / Giá