Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,401-32,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035923
Mã NSX: RT0805CRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036886
Mã NSX: RT0805BRE078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035924
Mã NSX: RT0805CRE07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036887
Mã NSX: RT0805BRE078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035925
Mã NSX: RT0805CRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036888
Mã NSX: RT0805BRE078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035926
Mã NSX: RT0805CRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036889
Mã NSX: RT0805BRE07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035927
Mã NSX: RT0805CRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036890
Mã NSX: RT0805BRE07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035928
Mã NSX: RT0805CRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036891
Mã NSX: RT0805BRE0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035929
Mã NSX: RT0805CRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036892
Mã NSX: RT0805BRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035930
Mã NSX: RT0805CRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036893
Mã NSX: RT0805BRE07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035931
Mã NSX: RT0805CRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036894
Mã NSX: RT0805BRE0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035932
Mã NSX: RT0805CRE07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036895
Mã NSX: RT0805BRE07931RL

Số lượng / Giá