Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,441-32,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035943
Mã NSX: RT0805CRE0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036906
Mã NSX: RT0805BRE079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035944
Mã NSX: RT0805CRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 101 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036907
Mã NSX: RT0805BRE07101KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035945
Mã NSX: RT0805CRE0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.01 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036908
Mã NSX: RT0805BRE0710K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035946
Mã NSX: RT0805CRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036909
Mã NSX: RT0805BRE0710K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035947
Mã NSX: RT0805CRE07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 126 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036910
Mã NSX: RT0805BRE07126KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035948
Mã NSX: RT0805CRE07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.35 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036911
Mã NSX: RT0805BRE071K35L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035949
Mã NSX: RT0805CRE07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036912
Mã NSX: RT0805BRE0720K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035950
Mã NSX: RT0805CRE07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036913
Mã NSX: RT0805BRE0721K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035951
Mã NSX: RT0805CRE0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036914
Mã NSX: RT0805BRE0721K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035952
Mã NSX: RT0805CRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.61 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036915
Mã NSX: RT0805BRE073K61L

Số lượng / Giá