Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,461-32,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035953
Mã NSX: RT0805CRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 448 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036916
Mã NSX: RT0805BRE07448RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035954
Mã NSX: RT0805CRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036917
Mã NSX: RT0805BRE0761R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035955
Mã NSX: RT0805CRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036918
Mã NSX: RT0805BRE07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035956
Mã NSX: RT0805CRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036919
Mã NSX: RT0805BRE0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035957
Mã NSX: RT0805CRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036920
Mã NSX: RT0805BRE0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035958
Mã NSX: RT0805CRE07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036921
Mã NSX: RT0805BRE077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035959
Mã NSX: RT0805CRE07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.77 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036922
Mã NSX: RT0805BRE077K77L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035960
Mã NSX: RT0805CRE0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 92 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036923
Mã NSX: RT0805BRE0792KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035961
Mã NSX: RT0805CRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 96.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036924
Mã NSX: RT0805BRE0796R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035962
Mã NSX: RT0805CRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036925
Mã NSX: RT0805BRE079KL

Số lượng / Giá