Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,521-32,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035983
Mã NSX: RT0805CRE071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036946
Mã NSX: RT0805CRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035984
Mã NSX: RT0805CRE071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036947
Mã NSX: RT0805CRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035985
Mã NSX: RT0805CRE071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036948
Mã NSX: RT0805CRD0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035986
Mã NSX: RT0805CRE071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036949
Mã NSX: RT0805CRD0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035987
Mã NSX: RT0805CRE071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036950
Mã NSX: RT0805CRD0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035988
Mã NSX: RT0805CRE071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036951
Mã NSX: RT0805CRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035989
Mã NSX: RT0805CRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036952
Mã NSX: RT0805CRD0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035990
Mã NSX: RT0805CRE071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036953
Mã NSX: RT0805CRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035991
Mã NSX: RT0805CRE071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036954
Mã NSX: RT0805CRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035992
Mã NSX: RT0805CRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036955
Mã NSX: RT0805CRD07140RL

Số lượng / Giá