Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,541-32,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035993
Mã NSX: RT0805CRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036956
Mã NSX: RT0805CRD0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035994
Mã NSX: RT0805CRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036957
Mã NSX: RT0805CRD07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035995
Mã NSX: RT0805CRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036958
Mã NSX: RT0805CRD07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035996
Mã NSX: RT0805CRE071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036959
Mã NSX: RT0805CRD07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035997
Mã NSX: RT0805CRE071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036960
Mã NSX: RT0805CRD0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035998
Mã NSX: RT0805CRE071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036961
Mã NSX: RT0805CRD07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00035999
Mã NSX: RT0805CRE071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036962
Mã NSX: RT0805CRD07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036000
Mã NSX: RT0805CRE07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036963
Mã NSX: RT0805CRD0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036001
Mã NSX: RT0805CRE07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036964
Mã NSX: RT0805CRD0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036002
Mã NSX: RT0805CRE07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036965
Mã NSX: RT0805CRD07191KL

Số lượng / Giá