Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 32,601-32,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036023
Mã NSX: RT0805CRE07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036986
Mã NSX: RT0805CRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036024
Mã NSX: RT0805CRE07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036987
Mã NSX: RT0805CRD07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036025
Mã NSX: RT0805CRE07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036988
Mã NSX: RT0805CRD07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036026
Mã NSX: RT0805CRE07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036989
Mã NSX: RT0805CRD0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036027
Mã NSX: RT0805CRE0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036990
Mã NSX: RT0805CRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036028
Mã NSX: RT0805CRE0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036991
Mã NSX: RT0805CRD07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036029
Mã NSX: RT0805CRE0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036992
Mã NSX: RT0805CRD0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036030
Mã NSX: RT0805CRE07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036993
Mã NSX: RT0805CRD0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036031
Mã NSX: RT0805CRE07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036994
Mã NSX: RT0805CRD0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036032
Mã NSX: RT0805CRE07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00036995
Mã NSX: RT0805CRD0728K7L

Số lượng / Giá